Kansalaisaloite Eduskunta

Eduskunta saa eteensä aloitteen, jossa ehdotetaan rangaistavuuden poistamista kannabiksen viihdekäytöltä. Asiaa koskeva kansalaisaloite saavutti torstaina 50 000 kannatusilmoituksen rajan. Kun määrä täyttyy, eduskunnan on otettava asia käsiteltäväkseen.

50 000:n allekirjoituksen raja ylittyi – Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi etenee eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen puuhamiehen mukaan rangaistuksista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Myös asiantuntijat ovat olleet samoilla linjoilla.

Kansalaisaloite on aloite, jonka tietty määrä kansalaisia voi tehdä saadakseen valtion, alueen tai kunnan päätöksentekoelimet toimimaan aloitteessa määritellyllä tavalla, esimerkiksi säätämään tietyn lain tai päättämään joihinkin toimenpiteisiin ryhtymisestä. Kansalaisaloite joka velvoittaa päätöksentekijöitä toimimaan aloitteen mukaisesti tai johtaa aloitetta.

Taittuva Puhelin Nyt.fi Game Of Thrones 16.6.2015  · And “Game of Thrones” has been defined by that stretching — a lot happened in Season 5, but when you look at the overall framework, nearly all the characters are where they were when the. Nyt.fi: Jaksoarvio: Game of Thrones sai arvoisensa päätöksen Asioita kun ei ota liian vakavasti niin

Kansalaisaloitteet – Kansalaisaloitteet . Kansalaisaloite on vähintään 50 000 äänioikeutetun Suomen kansalaisen tekemä aloite, joka sisältää ehdotukset lain säätämisestä tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä sekä ehdotuksen perustelut.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa. Oikeusministeriön ylläpitämässä kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kansalaisaloitteen sekä kannattaa palvelussa avoinna olevia aloitteita. Palvelun käyttö on maksutonta.

Kansalaisyhteiskunta on voimissaan eduskunnan alkavalla syyskaudella: käsittelyyn tulee ryväs kansalaisten tekemiä.

Eduskunnan käsittelyyn toimitettu kansalaisaloite käännetään eduskunnan toimesta suomen tai ruotsin kielelle. Kansalaisaloitteen luovuttajat voivat järjestää tiedotustilaisuuden aloitteesta luovutustilaisuuden jälkeen. Tilan tarkoitusta varten voi varata eduskuntatiedotuksesta: tiedotus(at)eduskunta.fi.

Nenna Taittuva Puhelin Nyt.fi Game Of Thrones 16.6.2015  · And “Game of Thrones” has been defined by that stretching — a lot happened in Season 5, but when you look at the overall framework, nearly all the characters are where they were when the. Nyt.fi: Jaksoarvio: Game of Thrones sai arvoisensa päätöksen Asioita kun ei ota liian

Kansalaisaloite on Suomen kansalaisten suora vaikuttamiskeino lainsäädäntöön. 78 joista Kansalaisaloite.fi:ssä 78 10.9.2020 Laki työpaikkojen ja tuotannon turvaamisesta Suomessa osuuskuntaperiaatteella (”Lex Kaipola”) Keräys käynnissä 10.3.2021 asti; 121 joista Kansalaisaloite.fi:ssä 121 5.9.2020 Ilmoitusvelvollisten henkilöiden kynnystä tehdä.

Kansalaisaloite ilotulitteiden myyntikiellosta eteni eduskuntaan 07.11.2019 klo 14:11 Kansalaisaloite ilotulitteiden kuluttajamyynnin kieltämisestä on luovutettu eduskunnan käsiteltäväksi.

Kansalaisyhteiskunta on voimissaan eduskunnan alkavalla syyskaudella: käsittelyyn tulee ryväs kansalaisten tekemiä.

Ensimmäinen eduskuntaan toimitettu kansalaisaloite koski turkistarhauksen kieltämistä. Eduskunta hylkäsi aloitteen. Myös tekijänoikeuslakiin muutoksia halunnut aloite hylättiin. Energiatodistusta koskeva kansalaisaloite tuli sellaisenaan hylätyksi, mutta eduskunta edellytti asiaan tarkennuksia ja asia on käsitelty osittain EU-tasolla.